Varför har jag fått en böter?

Om du har fått en kontrollavgift är det inte SMS Park som utfärdat denna. Utfärdare står noterat på din kontrollavgift och det är till utfärdaren du hör av dig vid frågor avseende din kontrollavgift.

Det finns många orsaker till varför man får en böter. Med böter menas kontrollavgift eller parkeringsanmärkning. Exempel på orsaker till din böter kan vara att du råkat starta en parkering med fel registreringsnummer, glömt att byta till ny zonkod, inte följt de parkeringsföreskrifter som föreligger på parkeringen, parkerat i strid med parkeringsförbud, parkerat längre än ålagd parkeringstid mm. På din kontrollremsa listas oftast parkeringsöverträdelsen.

 

I kontakt med utfärdaren kan det vara bra att ha ett kvitto på parkeringen. Det hittar du på Mina sidor.

Var denna artikel till hjälp?