Hur startar jag en långtidsparkering via SMS?

En långtidsparkering är en parkering som gäller över en längre period. Du betalar ett fast pris för en giltig parkering under en längre period. Det kan vara veckoparkeringar, månadsparkeringar eller säsongsparkeringar. Denna biljettyp finns endast på vissa zoner, se skylt och taxainformation. 

För att starta en parkering gör du precis som vanligt men du skriver en bokstav innan zonkoden. Följ instruktionerna på skylten och se till att få en bekräftelse på SMS att din parkering startats.

 

Här är koderna som gäller för att starta upp en långtidsparkering:

V = en vecka

VL = vecka löpande, den startas upp automatiskt varje vecka

M = en månad

ML = månad löpande, den startas upp automatiskt varje månad

S = säsong

 

Exempel för månadsparkering:

M9999 ABC123 ÅÅMMDDXXXX

eller 

ML9999 ABC123 ÅÅMMDDXXXX

 

Var denna artikel till hjälp?